Wyznaczanie miejsca na studnię

Jeśli na działce chcesz mieć własne ujęcie wody zdrowej i smacznej o dużej wydajności mogę Ci wskazać takie miejsce.